×
Siema Tomek

Siema Tomek

Tomek, 26 lat, chemik pracujący w branży e-commerce// Tomek, 26, chemist working in e-commerce
POLACY W BERLINIE
*SIEMA to seria wpisów o Polakach w Berlinie. Spotkanym osobom zadaję zawsze te same, cztery proste pytania. Odpowiedzi pozwolą Wam zapoznać się z sylwetkami Polaków mieszkających w stolicy Niemiec. Więcej przeczytacie w zakładce O Polakach. 

 [PL] 
Skąd jesteś? 
Pochodzę z Bydgoszczy, lecz za moje miejsce w Polsce uważam Wrocław. Tam studiowałem, pracowałem oraz poznałem masę świetnych ludzi, w tym moją dziewczynę. Nadal regularnie odwiedzam to miasto - Berlin nie jest daleko :) Polecam zresztą takie rozwiązanie. Emigracja bynajmniej nie musi oznaczać, że palicie za sobą mosty i tracicie najlepszych znajomych.
Co robisz w Berlinie? 
Przeprowadziłem się do Berlina przede wszystkim w poszukiwaniu urozmaiceń i nowych doświadczeń. Studiowałem chemię, lecz tutaj zbieram doświadczenie marketingowe w jednej z wielu tego typu agencji internetowych. Przede wszystkim jednak spełniam się w swoich pasjach - gram w zespole, a także intensywnie uprawiam wspinaczkę. W Polsce nie miałem aż tak dobrych warunków do rozwoju tych zainteresowań. Korzystam więc z uroków tego ogromnego miasta, poznaję masę ciekawych ludzi z całego świata i spokojnie znajduję czas na robienie tego, na czym zależy mi najbardziej.
Co lubisz/kochasz w Berlinie? 
Przede wszystkim ogrom możliwości! Mam wrażenie, że bez względu na to jakie są Twoje życiowe cele spokojnie spełnisz je w Berlinie. Nie brakuje tu nietypowych, inteligentnych ludzi. Środowisko jest tak międzynarodowe, że nawet nie trzeba mówić tu po niemiecku. W Berlinie możesz rozwinąć się na każdej płaszczyźnie artystycznej, skończyć dobre studia, ostro imprezować czy też po prostu dużo zarabiać i odkładać oszczędności do skarpety - co dusza zapragnie! :) Tutaj wszystko wydaje się łatwiejsze do osiągnięcia. Ponadto jeśli jesteś osobą, która często lubi próbować nowych rzeczy czy odwiedzać nowe miejsca, to Berlin też jest miejscem dla Ciebie. Ilość przeróżnych eventów jest ogromna i zawsze znajdzie się fantastyczny lokal, w którym jeszcze Cię nie było! A bardziej osobiście - podziemie muzyczne w Berlinie jest po prostu ogromne i na wyjątkowo wysokim poziomie. Nie brakuje znakomitych kapel, a muzyków jest cała masa i wyjątkowo łatwo było mi znaleźć odpowiednich ludzi do wspólnego grania.
Czego nie lubisz w Berlinie?
Niemiecka mentalność jest specyficzna i trzeba się do niej przyzwyczaić. Z jednej strony nie brakuje totalnie wyluzowanych punków i hipsterów, ale z drugiej nie zdziw się, jeśli ktoś zwróci Ci głośno uwagę, bo wszedłeś pieszo 2 cm na ścieżkę rowerową albo wyrzuciłeś kolorową butelkę do pojemnika na jasne szkło. "Ordnung muss sein" i z systemem trzeba dobrze żyć :) Należy pogodzić się z niemiecką polityką wysyłania masy listów, podań, skarg i dziwnych opłat. To nie Polska - tu nie ma "po znajomości", "spod lady", "w kopercie" itd. Ordnung! Ale to zarazem i zaleta tego kraju :)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[EN] 

Where do you come from? 
I come from Bydgoszcz, but I consider Wrocław to be 'my place' in Poland. I studied there, worked there and met there many great people, including my girlfriend. I still visit Wrocław quite often and Berlin is not that far away :) I recommend such a solution, anyways. Emigration does not necessarily have to mean burning all the bridges behind you and losing all your best friends.

What do you do in Berlin? 
I moved to Berlin most of all in order to seek diversions and new experience. I studied chemistry, but here I gather marketing experience in one of many Internet agencies. Most importantly, I can fulfill my passions here - I play in a band and also climb intensively. In Poland, I didn't have such good conditions to develop my interests. So, I benefit from Berlin's charms, meet lots of interesting people from all around the world and I can easily find time to do things I care about most.

What do you like/love about Berlin?
Most of all, the possibilities! I have the impression that no matter your life goals, you can easily accomplish them in Berlin. There are so many unusual, intelligent people here. The city is so international, so that you don't even need to speak German. In Berlin, you are able to develop your skills at any artistic level, finish good studies, party hard or simply earn a lot of money and sock it all away - all that what your heart desires! :) Everything seems so much easier here. Moreover, if you are a kind of person who often likes to try new things or visit new places, Berlin is the place to be. The number of events is enormous and you could always find a fantastic new bar which hasn't been tried out yet! And more personally - music underground in Berlin is so huge and on a very high artistic level. There are many great bands and musicians here, so it wasn't hard for me to find right people to play with.

What don't you like about Berlin?
German mentality is quite unique and you need to get used to it. On the one hand, there are many laid-back punks and hipseters living here, on the other hand, you can't be surprised when someone points out loudly that you are 2cm on a bike road or you threw a colorful bottle to a white glass container. 'Ordnung muss sein' and you need to live well with the system :) You have to reconcile with sending tones of mails, applications, complains and pay weird fees. It's not like in Poland - nothing can be done 'with connections', 'under the counter', 'in an envelope' [meaning bribing, corrupting] etc. Ordnung! But that's also the advantage of this country :)

Brak komentarzy

© BERLINSKO. Obsługiwane przez usługę Blogger.

DŹWIĘKI Z BERLINA

Palestyńska DJka Sama' Abdulhadi na podberlińskim festiwalu Fusion 2023

TAKI JEST BERLIN. O mieście kontrastów i ciągłych zmian

TAKI JEST BERLIN. O mieście kontrastów i ciągłych zmian
– moja książka o Berlinie! Premiera 10 maja 2023 roku. Zamów online!
BERLINSKO | Polski blog z BerlinaCREATED BY ThemeShine